Vẽ autocad - revit thì dùng card đồ họa nào

Rất nhiều bạn lầm tưởng rằng chỉ cần mua laptop chơi game có card đồ họa mạnh là sẽ làm revit/autocad ngon lành nhưng rồi "nuốt hận". 

Bên dưới là danh sách các card đồ họa đã được autodesk công nhận hỗ trợ tốt cho 2 phần mềm của hãng là Revit 2018 và Autocad 2018. Một số card đồ họa không nằm trong danh sách nhưng khi vẽ vẫn khá tốt chứ không nhất thiết là phải nằm trong danh sách bên dưới, tuy nhiên nếu card của bạn nằm trong danh sách sẽ là tốt nhất.

Danh sách card đồ họa hỗ trợ Autocad 2018 cài trên window10 64bit:

Card Generation Memory (MB) Type Manufacturer
Radeon Pro WX 9100 GCN 5th gen 16368 Workstation AMD
Radeon Pro WX 8200 8192 Workstation AMD
Radeon Pro WX 7100 GCN 4th gen 8192 Workstation AMD
Radeon Pro WX 5100 GCN 4th gen 8192 Workstation AMD
Radeon Pro WX 4100 GCN 4th gen 4096 Workstation AMD
Radeon Pro WX 3100 GCN 4th gen 4096 Workstation AMD
Radeon Pro WX 2100 GCN 4th gen 2048 Workstation AMD
NVIDIA Quadro T2000 Turing 3962 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro T1000 Turing 3962 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 8000 Turing 49152 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 6000 Turing 24576 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 5000 Turing 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 4000 Turing 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 3000 Turing 8226 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P620 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P6000 Pascal 24576 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P600 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P5200 Pascal 16255 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro P520 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P5000 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P500 Pascal 2048 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro P4200 Pascal 8192 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro P4000 Pascal 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P400 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P3200 Pascal 6084 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro P3000 Pascal 6144 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro P2200 Pascal 5120 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P2000 Pascal 5120 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P1000 Pascal 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M6000 12288 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M500M 2048 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro M5000M Maxwell 8192 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro M5000 Maxwell 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M4000 Maxwell 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M2200 Maxwell 4096 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro M2000 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M1200 Maxwell 4096 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro K620 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K6000 Kepler 12288 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K600 Kepler 1024 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K5200 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K5000 Kepler 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K4200 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K420 1024 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K4000 Kepler 3072 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K2000M 2048 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro K2000 Kepler 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K1200 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro GV100 Volta 32768 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro GP100 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
AMD Radeon Pro WX 3200 GCN 4th gen 4096 Workstation AMD
AMD Radeon Pro W5700 8176 Workstation AMD
AMD Radeon Pro W5500 8192 Workstation AMD
AMD FirePro W9100 (FireGL V) 16384 Workstation AMD
AMD FirePro W9000 (FireGL V) 6144 Workstation AMD
NVIDIA Quadro P1000 Pascal 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P1000 Pascal 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M620 Maxwell 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M6000 12288 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M6000 12288 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M520 1024 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro M5000 Maxwell 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M5000 Maxwell 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M4000 Maxwell 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M4000 Maxwell 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M2200 Maxwell 4096 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro M2000 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M2000 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro M1200 Maxwell 4096 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro M1200 Maxwell 4096 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro K620 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K620 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K6000 Kepler 12288 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K6000 Kepler 12288 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K600 Kepler 1024 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K600 Kepler 1024 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K5200 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K5200 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K5000 Kepler 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K5000 Kepler 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K4200 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K4200 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K420 1024 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K420 1024 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K4000 Kepler 3072 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K4000 Kepler 3072 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K2200 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K2200 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K2000 Kepler 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K2000 Kepler 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K1200 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro K1200 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro GP100 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro GP100 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro GP100 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro 6000 Fermi 6144 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro 600 Fermi 1024 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro 5000 Fermi 2560 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro 410 Kepler 512 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro 4000 Fermi 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro 2000 Fermi 1024 Workstation NVIDIA
NVIDIA GeForce MX150 Pascal 2013 Consumer NVIDIA
Intel(R) UHD Graphics P630 Mobile INTEL
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics P580 Workstation INTEL
AMD FirePro W9000 (FireGL V) 6144 Workstation AMD
AMD FirePro W9000 (FireGL V) 6144 Workstation AMD
AMD FirePro W8100 (FireGL V) 8192 Workstation AMD
AMD FirePro W8100 (FireGL V) 8192 Workstation AMD
AMD FirePro W8000 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W8000 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W7100 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W7100 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W7100 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W7000 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W7000 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W5100 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W5100 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W5100 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W5000 (FireGL V) 2048 Workstation AMD
AMD FirePro W5000 (FireGL V) 2048 Workstation AMD
AMD FirePro W4300 (FireGL V) 4096 Workstation AMD
AMD FirePro W4190M 2048 Mobile AMD
AMD FirePro W4100 (FireGL V) 2048 Workstation AMD
AMD FirePro W4100 (FireGL V) 2048 Workstation AMD
AMD FirePro W2100 (FireGL V) 2048 Workstation AMD
AMD FirePro W2100 (FireGL V) 2048 Workstation AMD

Danh sách card đồ họa hỗ trợ Revit 2018 cài trên window10 64bit:

Card Generation
Memory 
(MB)
Type Manufacturer
Radeon Pro WX 9100 GCN 5th gen 16368 Workstation AMD
Radeon Pro WX 8200 8192 Workstation AMD
Radeon Pro WX 7100 GCN 4th gen 8192 Workstation AMD
Radeon Pro WX 5100 GCN 4th gen 8192 Workstation AMD
Radeon Pro WX 4100 GCN 4th gen 4096 Workstation AMD
Radeon Pro WX 3100 GCN 4th gen 4096 Workstation AMD
Radeon Pro WX 2100 GCN 4th gen 2048 Workstation AMD
NVIDIA Tesla T4 Turing 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro T2000 Turing 3962 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro T2000 Turing 3962 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro T1000 Turing 3962 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro T1000 Turing 3962 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 8000 Turing 49152 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 6000 Turing 24576 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 6000 Turing 24576 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 5000 Turing 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 5000 Turing 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 4000 Turing 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 4000 Turing 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 4000 Turing 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro RTX 3000 Turing 8226 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P620 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P620 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P620 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P620 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P6000 Pascal 24576 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P6000 Pascal 24576 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P6000 Pascal 24576 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P600 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P600 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P520 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P5000 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P5000 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P5000 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P5000 Pascal 16384 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P4000 Pascal 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P4000 Pascal 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P4000 Pascal 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P4000 Pascal 8192 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P400 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P400 Pascal 2048 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P3200 Pascal 6084 Mobile NVIDIA
NVIDIA Quadro P2200 Pascal 5120 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P2000 Pascal 5120 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P2000 Pascal 5120 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P2000 Pascal 5120 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P2000 Pascal 5120 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P1000 Pascal 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P1000 Pascal 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P1000 Pascal 4096 Workstation NVIDIA
NVIDIA Quadro P1000 Pascal 4096 Workstation NVIDIA
AMD FirePro S7150x2 15360 Workstation AMD
AMD FirePro S7150x2 15360 Workstation AMD
AMD FirePro S7150 8192 Workstation AMD
AMD FirePro S7150 8192 Workstation AMD

No comments

Bạn có ý kiến gì đóng góp cho bài viết này không? Để lại comment nhé