Sử dụng Design Option thiết kế phòng máy

Đối với hệ thống MEP, phòng máy/ tầng kỹ thuật luôn là những nơi quan trọng nhất. Sai sót trong khi thiết kế, bố trí phòng máy gây ra nhiều sự bất tiện cho nhóm vận hành sau này và có thể gây ra những hậu quả khác.

Đối với các kỹ sư ở công trường, việc phải trình bày rất nhiều mặt cắt cho phòng máy là chuyện bình thường. Còn đối với các kỹ sư thiết kế, để đi tới layout bố trí thiết bị cuối cùng thì việc phải bố trí đi bố trí lại là cũng thường xuyên.

DESIGN OPTION LÀ GÌ?

Ví dụ:
Sau khi thiết kế xong gửi bản vẽ cho chủ đầu tư kiểm tra, họ bắt phải thay đổi một số bố trí trong phòng máy và có thể kiến trúc của phòng máy cũng bị thay đổi. Do đó MEP phải sửa lại bố trí phòng máy của mình.
Nhưng sau 8 lần thay đổi, bỗng nhiên chủ đầu tư quay về sử dụng phương án đầu tiên cho phòng máy, hoặc  phương án thứ 2...

Đối với AutoCAD, việc backup lại các phương án khá là dễ dàng vì các bản vẽ được làm riêng lẻ, rất dễ dàng để mở và copy phòng máy cũ về. 

Tuy nhiên với Revit, khi mà cả công trình đều có thể nằm trên 1 file thì làm sao để backup lại phương án cũ đó? Không thể chỉ vì một cái phòng máy mà mỗi lần nó thay đổi lại đi backup cả 1 model. Tìm và mở file local cũ để copy phòng máy cũ về cũng là một phương án nhưng rất khó khăn. 

Và với những trường hợp như thế này thì Design Option là một công cụ tối ưu.

SỬ DỤNG DESIGN OPTION TRONG REVIT:

Vào tab Manage hoặc sử dụng lệnh Design Option trực tiếp ở bottom bar của Revit như trong hình.
Sau khi kích hoạt lệnh ta được một cửa sổ tạo và quản lý các Design Option:
Option set: là đối tượng cụ thể mà cần được thiết kế đi thiết kế lại. Như trong hình ảnh ví dụ thì có 2 đối tượng "Phòng Máy Chiller" và "Phòng Máy Biến Áp" là Option Set.
  • Lệnh New dùng để tạo mới một Option Set.
  • Lệnh Rename dùng để đổi tên đối tượng.
  • Lệnh Accept Primary dùng để xóa các phương án phụ, chỉ giữ lại phương án đang được đánh dấu primary. Như trong ví dụ thì "phương án 1" của "phòng máy chiller", "Phương án 2" của "phòng máy biến áp" đều là các Primary Option.
  • Lệnh Delete dùng để xóa Option Set.

Option: là lệnh con của Option Set. Lệnh option tạo ra các phương án thiết kế ở bên dưới của Option set. 
  • Lệnh New: dùng để tạo ra các phương án con cho Option Set. Như ví dụ trong hình thì các "Phương án 1", "Phương án 2", "Phương án 3"...được tạo ra bằng lệnh Option.
  • Lệnh Rename: dùng để đổi tên của Option đã tạo.
  • Lệnh Delete: xóa option vừa tạo.
  • Lệnh Duplicate: dùng để tạo ra một phương án mới dựa trên một phương án cũ.
  • Lệnh Make primary: là phương án chính. Phương án được lựa chọn làm Primary sẽ được hiển thị trên model, các phương án còn lại sẽ bị ẩn đi. 

VIDEO HƯỚNG DẪN:


KẾT LUẬN:

Ưu điểm của Design Option là nó cho phép tạo ra và lưu lại rất nhiều phương án thiết kế  trên cùng một model revit. Muốn hiển thị phương án nào ta chỉ cần lựa chọn đưa nó hiển thị ra ngoài, các phương án còn lại hoàn toàn bị giấu đi và có thể xóa đi khi đã chọn được phương án cuối cùng.

Khuyết điểm của Design Option là làm gia tăng dung lượng của file. Trong ví dụ phía trên,  nếu cái phòng máy mà có 100 Options khác nhau thì cũng không khác gì so với một model có 100 cái phòng máy.

Đối với hệ thống MEP, Design Option chỉ nên được sử dụng cho những đối tượng quan trọng. Và nếu hạn chế sử dụng được thì càng tốt vì cơ bản thì model của hệ thống MEP vốn đã nặng sẵn rồi.

No comments

Bạn có ý kiến gì đóng góp cho bài viết này không? Để lại comment nhé