Add-in hay cho hệ điện: PowerCad PNL

Khi model hệ thống điện trên Revit, khá là khó khăn để kiểm tra xem một tủ điện đã được kết nối vào mạng điện hay chưa – hay để kiểm tra các tủ điện có kết nối với nhau đúng hay không. PowerCad PNL là một công cụ cực kỳ hữu ích cho các kỹ sư, họa viên khi làm việc trên Revit.

Chức năng của PowerCad-PNL

PowerCad-PNL thể hiện hệ thống điện từ model Revit sang dạng sơ đồ nguyên lý 2D. Trên sơ đồ thể hiện đẩy đủ sự kết nối giữa các tủ điện, những tủ điện chưa được kết nối vào mạch điện cũng sẽ được liệt kê.
Sơ đồ nguyên lý này thay đổi ngay theo những thay đổi của model, do đó nó hỗ trợ rất nhiều để vẽ đúng hệ thống. 
Khi click vào một tủ điện bất kỳ trên sơ đồ thì các thông tin chi tiết của tủ điện đó sẽ được thể hiện ra cho người đọc theo dõi. Ngoài ra, trên sơ đồ cũng thể hiện chiều dài dây dẫn giữa các tủ điện với nhau.
Việc thay đổi tên gọi của các tủ điện cũng cực kỳ dễ dàng và có thể thực hiện trực tiếp trên sơ đồ nguyên lý của PowerCad-PNL.
Và nếu bạn muốn tìm kiếm một tủ điện bất kỳ trên Revit, chỉ việc chọn trên sơ đồ nguyên lý và nhấn nút Zoom to Object in Revit. Khung làm việc trên revit sẽ tự động di chuyển tới vị trí của tủ điện đã được chọn.
Có khá nhiều chức năng hay ho như vậy nhưng PowerCad-PNL là một Add-in hoàn toàn miễn phí cho Revit. Các bạn có thể đăng ký và download tại đây.

Hỗ trợ tính toán thiết kế

Lý do để PowerCad-PNL miễn phí là họ còn có những phần mềm tốt hơn, nhưng lại tập trung vào mảng tính toán thiết kế. PowerCad-PNL có thể xem là một công cụ hỗ trợ cho những phần mềm đó. Add-in này hỗ trợ model đúng hệ thống điện để từ đó xuất ra các thông tin chính xác phục vụ cho phần mềm thiết kế. Nên ngoài các chức năng kể trên, add-in này còn có 1 chức năng là export PowerCad-5.
PowerCad-5 là một phần mềm tính toán thiết kế chuyên nghiệp cho hệ thống điện cực kỳ nổi tiếng ở Australia và New Zealand. Phần mềm hỗ trợ các tiêu chuẩn AS/NZS 3000:2007, AS/NZS 3008.1.1:2017, IEE, BS, CP5 và IS (India) standards.

Các chức năng của PowerCad-5:

 • Cable Voltage Drop Calculations
 • Time/Current Co-ordination Curves
 • Co-ordination Curve On Screen CB OCR Adjustment (dynamic)
 • User defined Time Current Curves
 • Selectivity/Cascading
 • Maximum Demand
 • Cable Thermal Stress
 • Let Through Energy
 • Cable Sizing
 • Conduit Sizing
 • Fault-loop Impedance
 • Fault Level Calculations
 • Arc Fault Calculations
 • Circuit Breaker Selection
 • Single Line Diagram
 • Harmonic Mitigation
 • Power Factor Correction
 • Harmonic Analysis
 • Network Resonance
 • Substation Sizing
 • Standby Generator Sizing
 • Active Harmonic Filter Sizing
 • Passive Harmonic Filter Sizing
 • Single Line Diagram Export to AutoCAD®
 • L.V. Distribution Network Modelling
 • AutoCAD® Interface for Loads Input
 • Automatic Mains and Submains Cable Selection
 • Automatic Final Subcircuit Cable Sizing
 • Display Load Starting Current Profile
 • Light Fitting and Motor Libraries
 • Reports with Print Preview
 • Direct Online Support
 • Standards AS/NZS, IEE, BS, CP5 and IS (India)

No comments

Bạn có ý kiến gì đóng góp cho bài viết này không? Để lại comment nhé