Lệnh Revision Cloud trong Revit

Revision Cloud là gì?

Trên bản vẽ thiết kế thường có những hình vẽ dạng đám mây, đám mây đó được gọi là Revision Cloud. Để nói rõ hơn về Revision Cloud, mình sẽ bắt đầu từ hoạt động của một dự án thực tế:
Không phải một công trình sau khi thiết kế xong hoàn toàn mới gửi đi cho chủ đầu tư, các bản vẽ thiết kế sẽ được gửi đi cho chủ đầu tư theo từng giai đoạn thiết kế. Và trong quá trình thiết kế sẽ có những thay đổi nên bản vẽ trong các lần phát hành khác nhau, vậy làm sao người đọc và kiểm tra bản vẽ phát hiện được chỗ nào đã thay đổi trên bản vẽ trong khi bộ hồ sơ thiết kế có tới vài trăm, thậm chí là vài ngàn bản vẽ? 
Để dễ dàng hơn cho người đọc và kiểm tra bản vẽ, người ta sẽ dùng những hình dạng đám mây để khoanh lại vị trí bị thay đổi và nhờ đó người đọc sẽ dễ dàng nhận dạng được vị trí nào đã bị thay đổi so với bản vẽ cũ. Những hình dạng đám mây đó được gọi là Revision Cloud.
Lỗi thi công do người đọc bản vẽ không hiểu Revision Cloud là gì:

Quản lý Revision Cloud:

Một bản vẽ không phải chỉ thay đổi một lần trong quá trình thiết kế, và thậm chí tại một vị trí trên bản vẽ cũng có thể bị thay đổi nhiều lần. Và những thay đổi mới hay cũ đều được khoanh mây lại thì làm sao để người đọc biết được thay đổi đó là cũ hay mới, nó đã bị thay đổi lúc nào?
Do đó người ta sẽ đặt tên cho Revision Cloud để quản lý. Tùy theo mỗi dự án, mỗi công ty khác nhau và tên của Revision Cloud sẽ khác nhau. 
Ví dụ:
Sử dụng số 1, 2, 3… để đặt tên Revision Cloud. Và nhìn vào tên của Revision cloud người ta sẽ nhận biết được bản vẽ đó mới được chỉnh sửa lần đầu tiên hoặc đã tới lần thứ 3…

Tạo và quản lý Revision Cloud trong Revit:

Để quản lý Revision Cloud trong Revit, bạn sử dụng lệnh Revisions trong tab View trên thanh Ribbon. Sau khi kích hoạt lệnh ta sẽ có một bảng quản lý Revisions của dự án:
 • Sequence : số thứ tự của Revision
 • Numbering: tên của revision sẽ được đặt trên bản vẽ. Tên này có thể là chữ hoặc số, hoặc kết hợp chữ và số.
  • Sử dụng tùy chọn numberic để đặt tên Revision theo số.
  • Sử dụng tùy chọn Alphanumberic để đặt tên theo chữ.
 • Date: ngày phát hành bản vẽ
 • Description: mô tả về sự thay đổi
 • Issued: tình trạng phát hành của hồ sơ đã gửi đi hay chưa.
 • Issued to/by: mục đích phát hành bản vẽ và do ai phát hành.
 • Show: cách hiển thị của Revision Cloud.
Thao tác tạo và quản lý Revision Cloud:

Vẽ Revision Cloud trong Revit:

Thao tác để tạo Revision Cloud trong Revit rất dễ dàng: sử dụng lệnh Revision Cloud trong tab Annotation trên thanh Ribbon:
Sau khi kích hoạt lệnh, bạn sử dụng công cụ vẽ hình 2d trên thanh Ribbon để vẽ hình dạng mong muốn. Chọn revision của cloud trong trong thanh properties. Nếu vẽ hình chữ nhật revit sẽ tự chuyển nó thành một đám mây hình chữ nhật, tương tự ta có các hình dạng khác của đám mây: tròn, elipse, đa giác, hình bất kỳ.
Sau khi vẽ, dùng lệnh tag để ghi chú tên cho Revision Cloud. 
Trong ảnh bên dưới, hình tam giác có số 5 (được tô vàng) là tên của Revision ứng với hình vẽ bên trên (Revision đang chọn trên thanh properties là Revision 5).
Chú ý: chỉnh sửa Revision trên sheet.

No comments

Bạn có ý kiến gì đóng góp cho bài viết này không? Để lại comment nhé