Dynamo

August 13, 2017
Trong khoảng thời gian gần đây Dynamo nổi lên như một hiện tượng lạ, phần lớn những ai đã biết biết Revit đều nghe tới và đều muốn nghiên ...Read More

Revit Schedule

August 10, 2017
Schedule là một công cụ tuyệt vời trong revit, cơ bản thì schedule là các bảng thống kê tương tự như excel. Revit có 7 dạng schedule nhưn...Read More

3D PDF

August 07, 2017
3D PDF - Sample  Vấn đề của chủ đầu tư và tư vấn giám sát ở VN là gì? Cho dù thiết kế có thiết kế có được vẽ thành 3D bằng Revit hoặc ...Read More