Dynamo

Sunday, August 13, 2017
Trong khoảng thời gian gần đây Dynamo nổi lên như một hiện tượng lạ, phần lớn những ai đã biết biết Revit đều nghe tới và đều muốn nghiên ...Read More

3D PDF

Monday, August 07, 2017
3D PDF - Sample  Vấn đề của chủ đầu tư và tư vấn giám sát ở VN là gì? Cho dù thiết kế có thiết kế có được vẽ thành 3D bằng Revit hoặc ...Read More